PORTAL

S P R O G T E S T

 
OM SPROGLIG  
KOMPETENCE  
   
     
     
     
   

 

Hjem

På sprogtest.eu har vi samlet en masse information

Projektrapport

omkring måling af sproglige kompetencer.
   

Studieskolen i København

 

Udgangspunktet var et 2-årigt Nordplus Voksen projekt  
  omkring måling af sproglige kompetencer

før, under og efter sprogkurser for voksne

Prøv sprogtesten her

i relation til Den Fælles Europæiske Referenceramme for Sprog.

Folkuniversitet, Sverige

     

 

Kernen i projektet blev en stor interaktiv sprogtest,

Kontakt

men vi udviklede også samtidig flere værdifulde værktøjer

Folkeuniversitet, Norge

 

til at måle sproglig kompetence.

 
   

 

Har dette vakt din interesse,

 

så kig indenfor og se dig omkring.

 
 

 

 

 

Du er meget velkommen til at give en tilbagemelding.